THƯ VIỆN HUYỆN LẠC SƠN
Ảnh: THƯ VIỆN HUYỆN LẠC SƠN

Địa chỉ: Thị trấn Vụ Bản - huyện Lạc Sơn - tỉnh Hòa Bình

Email: thuvienlacson.hoabinh@gmail.com

1. Tổng quan (về huyện):

- Diện tích: 580.9 km2

- Số lượng xã, thị trấn: 29 xã, 01 thị trấn. 

- Dân số: 130.000 người

2. Về Thư viện:

- Năm thành lập: năm 1960

- Diện tích sử dụng cho Thư viện: 169 m2. Có trụ sở riêng: Có

- Cơ sở vật chất:

            Giá sách: 04 giá sách, bàn, ghế: 30 chiếc; máy in: không

- Vốn tài liệu ban đầu: 500 bản sách, báo.

- Đơn vị chủ quản: Phòng Văn hóa, Thông tin.

3. Về tình hình phát triển vốn tài liệu: (Cập nhật 01/01/2012)

- Tổng số sách hiện có: 4.145 bản

- Tổng số tạp chí: 45 tờ báo và tạp chí gồm 5 loại. 

4. Phục vụ: (tính đến thời điểm 30/9/2012)

- Cấp thẻ: 120 thẻ.

- Lượt phục vụ: 3.000 lượt độc giả.

- Luân chuyển sách, báo: 6.000 lượt.

5. Ứng dụng CNTT: 

- Số máy tính hiện có: không

- Các loại máy móc khác phục vụ công tác Thư viện, phục vụ bạn đọc: không

6. Nhân sự:     

Số lượng cán bộ: 02 người

* Họ và tên: Bạch Thị Thục  - Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Đại học Thông tin - Thư viện

* Họ và tên: Bùi Thị Thanh Thảo - Chức vụ: Cán bộ

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Thông tin - Thư viện

 7. Thư viện xã - phòng đọc sách Cụm văn hóa xã:

Hiện các xã, thị trấn chưa có Thư viện mà chỉ có tủ sách pháp luật.

8. Bưu điện văn hóa xã:

Tổng số: 26 điểm

9. Số thư viện trường học:

- Cấp 1: 23 thư viện        - Cấp 2: 19 thư viện                    - Cấp 3: 04 thư viện

Các trường học chưa có Thư viện đều có tủ sách giáo khoa và tài liệu phục vụ học tập dùng chung.

Chuyên nghiệp (Nghề - Trung cấp - Cao đẳng): không.

Số thư viện trường học đạt chuẩn: 24 thư viện.

Số thư viện trường học đạt thư viện tiên tiến: 04 thư viện.

Số thư viện trường học đạt thư viện xuất sắc: 0 thư viện.

10. Số thư viện chuyên ngành (công an, bộ đội, khu Công nghiệp...) đóng trên địa bàn huyện:  Không.

 

Nguồn: Báo cáo Thư viện huyện Lạc Sơn

Liên kết web :
Đang online : 10
Hôm nay : 206
Tháng hiện tại : 34663
Tổng lượt truy cập : 1442494