THƯ VIỆN HUYỆN LƯƠNG SƠN

Ảnh: THƯ VIỆN HUYỆN LƯƠNG SƠN

Địa chỉ: Tiểu khu 11 - Thị trấn Lương Sơn - huyện Lương Sơn - tỉnh Hoà Bình.

Điện thoại: 0218.3824028 - Email: thuvienluongson.hoabinh@gmail.com

 

1. Tổng quan (về huyện):

- Diện tích: 369,8541 km2

- Số lượng xã, thị trấn: 19 xã, 01 thị trấn.

- Dân số: 95.403 người.

2. Về Thư viện:

- Ngày thành lập: Năm 1968

- Diện tích sử dụng cho thư viện: 104 m2. Trụ sở riêng: không (nơi làm việc tại tầng 2 Phòng Văn hoá và thông tin huyện).

- Cơ sở vật chất: giá sách 10 chiếc giá nhôm; 01 tủ mục lục; 6 bàn, 20 ghế; 01 máy vi tính và 01 máy in.

- Vốn tài liệu ban đầu 500 bản sách.

- Đơn vị chủ quản: Phòng Văn hoá và thông tin huyện.

3. Về tình hình phát triển vốn tài liệu: (Cập nhật 24/9/2012)

- Tổng số sách hiện có: 10.654 bản.

- Tổng số báo, tạp chí: 26 loại.

4. Phục vụ: (Cập nhật 01/9/2012)

- Cấp thẻ: 185 thẻ.

- Lượt phục vụ: 6.630 lượt độc giả.

- Luân chuyển sách báo: 9.210 lượt.

5. Ứng dụng CNTT: 

- Số máy tính hiện có: 01 máy trong đó:

          + Số  máy xử lý nghiệp vụ: 01 máy;          + Số máy phục vụ bạn đọc: 0 máy

- Phần mềm quản lý thư viện: VNLIB 3.6 do Thư viện Tỉnh chuyển giao trong đó tích hợp sẵn các phần mềm: ISIS/DOS, WINISIS, Tra cứu OPAC, quản lý bạn đọc, quản lý sách (trong kho, tình hình mượn - trả), in phích, in nhãn tự động...

- Hiện nay thư viện đã hồi cố gần xong kho sách theo khung phân loại mới (DDC).

6. Nhân sự: 

Số lượng cán bộ: 02 người

1. Hoàng thị Chiển - Thủ Thư

 - Trình độ chuyên môn: Trung cấp thư viện

   

  2. Cấn Thị Oanh - Thủ Thư

   - Trình độ chuyên môn: Đại học thư viện

 

 

7. Thư viện xã - phòng đọc sách Cụm văn hóa xã: 05 tủ sách

Tủ sách cụm văn hoá xã: Trường Sơn; Lâm Sơn; Hợp Hoà; Tân Vinh; tủ sách Mòng thị trấn Lương Sơn.

8. Bưu điện văn hóa xã:

- Tổng số: có 20 điểm bưu điện văn hoá xã.

- Số điểm đang hoạt động: 18 điểm.

- Hai điểm ngừng hoạt động: Thị trấn Lương Sơn, xã Lâm Sơn

9. Số thư viện trường học:

- Cấp 1: 24 thư viện                     - Cấp 2: 22 thư viện                   - Cấp 3: 5 thư viện

* Chuyên nghiệp nghề (Nghề - Trung cấp - Cao đẳng): có 51 cán bộ làm công tác thư viện, trong đó 12 cán bộ có trình độ cao đẳng thư viện thiết bị trường học, còn lại 39 cán bộ là giáo viên kiêm nhiệm.

Số thư viện trường học đạt chuẩn: 13 thư viện.

Số thư viện trường học đạt thư viện tiên tiến: 02 thư viện (trường Long Sơn, Cao Dương).

Số thư viện trường học đạt thư viện xuất sắc: 0 thư viện.

10. Số thư viện chuyên ngành (công an, bộ đội, khu Công nghiệp...) đóng trên địa bàn huyện: Không.

Nguồn: Báo cáo Thư viện huyện Lương Sơn

Liên kết web :
Đang online : 6
Hôm nay : 513
Tháng hiện tại : 14932
Tổng lượt truy cập : 1458899