THƯ VIỆN HUYỆN TÂN LẠC

Ảnh: THƯ VIỆN HUYỆN TÂN LẠC

Địa chỉ: Khu 1B - Thị trấn Mường Khến - huyện Tân Lạc - tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: 0218.3830046 - Email: thuvientanlac.hoabinh@gmail.com

1. Tổng quan (về huyện):

- Diện tích: 532 km2

- Số lượng xã, thị trấn: 23 xã, 01 thị trấn. 

- Dân số: 82.456 người

2. Về Thư viện:

- Ngày thành lập: năm 1978

- Diện tích sử dụng cho Thư viện: 20 m2. Có trụ sở riêng: Không

- Cơ sở vật chất:

            Giá sách: 05 giá gỗ, 02 giá nhôm; 03 bàn, 10 ghế; máy in: không

- Vốn tài liệu ban đầu: 500 bản sách, báo.

- Đơn vị chủ quản: Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện.

3. Về tình hình phát triển vốn tài liệu: (Cập nhật 20/9/2012)

- Tổng số sách hiện có: 5.730 bản

- Tổng số tạp chí: tạp chí gồm 10 loại. 

4. Phục vụ: (tính đến thời điểm 20/9/2012)

- Cấp thẻ: 126 thẻ.

- Lượt phục vụ: 3.217 lượt độc giả.

- Luân chuyển sách, báo: 6.562 lượt.

5. Ứng dụng CNTT: 

- Số máy tính hiện có: không

- Các loại máy móc khác phục vụ công tác Thư viện, phục vụ bạn đọc: không

6. Nhân sự: 

               

         Số lượng cán bộ: 01 người

         Họ và tên: Phạm Thị Vân  - Chức vụ: viên chức (thủ thư)

         Trình độ chuyên môn: Trung cấp Thư viện

 

 7. Thư viện xã - phòng đọc sách Cụm văn hóa xã:

Hiện các xã, thị trấn chưa có Thư viện mà chỉ có tủ sách pháp luật của 24 xã, Thị trấn.

8. Bưu điện văn hóa xã:

Tổng số: 24/24 xã, thị trấn có điểm Bưu điện văn hóa xã. Số điểm bưu điện đang hoạt động gồm:

- Xã Ngọc Mỹ                    - Xã Quy Hậu                  - Xã Phú Cường         

- Xã Đông Lai                    - Xã Tuân Lộ                    - Xã Ngòi Hoa

- Xã Thanh Hối                  - Xã Phong Phú               - Xã Địch Giáo

- Xã Tử Nê                        - Xã Mỹ Hòa                   - Xã Do Nhân

- Xã Mãn Đức                   - Xã Trung Hòa                - Xã Quy Mỹ

- T.T Mường Khến            - Xã Phú Vinh                  - Xã Lỗ Sơn

- Xã Gia Mô                      - Xã Nam Sơn                 - Xã Bắc Sơn      

- Xã Lũng Vân                   - Xã Quyết Chiến             - Xã Ngổ Luông

9. Số thư viện trường học:

- Cấp 1: 13 thư viện        - Cấp 2: 12 thư viện                    - Cấp 3: 04 thư viện

Các trường học chưa có Thư viện đều có tủ sách giáo khoa và tài liệu phục vụ học tập dùng chung.

Chuyên nghiệp (Nghề - Trung cấp - Cao đẳng): không.

Số thư viện trường học đạt chuẩn: 10 thư viện.

Số thư viện trường học đạt thư viện tiên tiến: 09 thư viện.

Số thư viện trường học đạt thư viện xuất sắc: 0 thư viện.

10. Số thư viện chuyên ngành (công an, bộ đội, khu Công nghiệp...) đóng trên địa bàn huyện: 03 Thư viện.

 

Nguồn: Báo cáo Thư viện huyện Tân Lạc

Liên kết web :
Đang online : 6
Hôm nay : 552
Tháng hiện tại : 14971
Tổng lượt truy cập : 1458938