THƯ VIỆN HUYỆN LẠC THỦY
Ảnh: THƯ VIỆN HUYỆN LẠC THỦY

Địa chỉ: Thị trấn Chi Nê - huyện Lạc Thủy - tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: 0218.3874448 - Email: thuvienlacthuy.hoabinh@gmail.com

1. Tổng quan (về huyện):

- Diện tích: 319,527km2

- Số lượng xã, thị trấn: 13 xã, 02 thị trấn (Thị trấn Chi Nê - Thị trấn Thanh Hà). 

- Dân số: 60.779 người

2. Về Thư viện:

- Ngày thành lập: năm 1978

- Diện tích sử dụng cho Thư viện: 64 m2. Có trụ sở riêng: có

- Cơ sở vật chất: giá sách: 02 chiếc; tủ mục lục: 01; bàn ghế: 10; máy in: không

- Vốn tài liệu ban đầu: 1500 bản sách, báo.

- Đơn vị chủ quản:  Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

3. Về tình hình phát triển vốn tài liệu: (Cập nhật tháng 9/2012)

- Tổng số sách hiện có: 3.800 bản

- Tổng số tạp chí: tạp chí: 12 loại. 

4. Phục vụ: (Năm 2011 - hoặc tính đến thời điểm tháng 9/2012)

- Cấp thẻ: 90 thẻ.

- Lượt phục vụ: 680 độc giả.

- Luân chuyển sách, báo: 2.000 lượt.

5. Ứng dụng CNTT: 

- Số máy tính hiện có: 01

- Các loại máy móc khác phục vụ công tác Thư viện, phục vụ bạn đọc:

+ Số máy xử lý nghiệp vụ: 01 máy;                  +Số máy phục vụ bạn đọc: không

- Phần mềm Thư viện: ISIS/DOS , WINISIS

6. Nhân sự: 

Số lượng cán bộ: 02 người

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Hương 

- Chức vụ: viên chức (thủ thư)

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

    

.   2. Họ và tên: Hà Thị Phượng

     - Chức vụ: viên chức (thủ thư)

     - Trình độ chuyên môn: Đại học

 

 

7. Tủ sách cơ sở: 02 tủ sách và 13 tủ sách pháp luật

+ Tủ sách xã Lạc Long.

+ Tủ sách Thị trấn Chi Nê.

8. Bưu điện Văn hóa xã:

- Tổng số: 13 điểm

- Số điểm đang hoạt động: bao gồm xã (thị trấn): 13 điểm

- Xã An Bình               - Xã Đồng Tâm           - Xã Liên Hòa

- Xã An Lạc                - Xã Hưng Thi             - Xã Phú Lão

- Xã Cố Nghĩa             - Xã Khoan Dụ            - Xã Phú Thành

- Xã Đồng Môn            - Xã Lạc Long             - Xã Thanh Nông

- Xã Yên Bồng

9. Số thư viện trường học:

- Cấp 1: 14 thư viện        - Cấp 2: 13 thư viện                    - Cấp 3: 04 thư viện

- 03 thư viện liên cấp 1 - 2.

- Chuyên nghiệp (Nghề - Trung cấp - Cao đẳng): 01 thư viện.

Số thư viện trường học đạt chuẩn: 17 thư viện.

Số thư viện trường học đạt thư viện tiên tiến:15 thư viện.

Số thư viện trường học đạt thư viện xuất sắc: 02 thư viện (Thư viện trường THCS xã Cố Nghĩa, Thư viện trường THCS thị trấn Chi Nê)

10. Số thư viện chuyên ngành (công an, bộ đội, khu Công nghiệp...) đóng trên địa bàn huyện: 02 thư viện.

 

Nguồn: Báo cáo Thư viện huyện Lạc Thủy

Liên kết web :
Đang online : 6
Hôm nay : 319
Tháng hiện tại : 11601
Tổng lượt truy cập : 1392241