Nội quy thư viện

1. Bạn đọc của Thư viện

Là tập thể, cá nhân đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Hoà Bình đều có quyền sử dụng vốn tài liệu thư viện phù hợp với Nội quy của Thư viện.

Để sử dụng vốn tài liệu thư viện, bạn đọc phải làm Thẻ Thư viện và thực hiện nghiêm túc Nội quy Thư viện.

2. Trách nhiệm của bạn đọc

a. Khi vào Thư viện:

- Xuất trình Thẻ Thư viện cho người có trách nhiệm. Đối với cá nhân không phải là bạn đọc của Thư viện nhưng có nhu cầu đọc tại chỗ thì cần xuất trình một trong những giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Giấy giới thiệu của cơ quan hoặc các giấy tờ tuỳ thân khác;

- Gửi, để cặp, túi, vật dụng cá nhân khác và phương tiện đi lại vào đúng nơi quy định. Bạn đọc có trách nhiệm tự quản lý tiền, các tư trang và các giấy tờ cá nhân có giá trị khác.

b. Trong Thư viện:

+ Chấp hành đúng các qui định của Thư viện về việc sử dụng tài liệu Thư viện.

+ Thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự, đi nhẹ, nói khẽ, không gây ồn, không có các hành vi thiếu văn hoá khác làm ảnh hưởng đến trật tự chung và môi trường, cảnh quan Thư viện.

+ Bảo vệ tài sản của Thư viện:

- Giữ gìn, bảo quản tài liệu: Không được đánh tráo, chiếm dụng, làm mất, cắt xén hoặc làm hư hại tài liệu;

- Giữ gìn bàn ghế, giá, tủ, máy móc, trang thiết bị và các vật dụng khác của Thư viện.

+ Không được vào các khu vực dành riêng cho nhân viên thư viện nếu không có nhiệm vụ.

c. Khi ra khỏi Thư viện:

- Phải trả lại các tài liệu đã mượn (trừ những tài liệu được phép mượn về nhà theo qui định của Thư viện).

- Có nghĩa vụ cho kiểm tra tài liệu cũng như các vật dụng mang ra khỏi Thư viện khi có yêu cầu của người có trách nhiệm.

3. Sử dụng tài liệu thư viện

a. Sử dụng hệ thống tra cứu và tài liệu thư viện:

- Bộ máy tra cứu của Thư viện bao gồm hệ thống mục lục truyền thống, các cơ sở dữ liệu, mục lục đọc máy công cộng trực tuyến;

- Khi sử dụng bộ máy tra cứu truyền thống như hệ thống mục lục, các hộp phích chuyên đề, bạn đọc không được xé phích, rút phích ra khỏi ô phích; khi sử dụng bộ máy tra cứu hiện đại như các cơ sở dữ liệu, mục lục đọc máy công cộng trực tuyến, bạn đọc phải tuân theo chỉ dẫn, quy định của Thư viện; không sử dụng máy tính tra tìm thông tin vào mục đích khác.

- Sau khi tra tìm tài liệu bạn đọc phải ghi đầy đủ các chi tiết trên phiếu yêu cầu. Khi nhận tài liệu từ Thủ thư, bạn đọc phải kiểm tra nếu phát hiện sách báo bị mất trang, cắt xén, gạch xoá phải báo ngay cho Thủ thư.

b. Đọc tại chỗ:

- Mỗi lần chỉ được mượn tối đa 3 tài liệu; đối với phòng đọc tự chọn, bạn đọc được phép trực tiếp lựa chọn tài liệu trên giá sách;

- Không được tự ý mang tài liệu ra khỏi phòng đọc;

- Không sử dụng các thiết bị máy móc dành riêng cho bạn đọc quá thời gian quy định của Thư viện.

c. Mượn về nhà:

Mỗi lần được mượn tối đa 3 bản sách (trong đó sách văn học không quá 2 bản) với thời hạn 7 ngày, đối với sách nghiên cứu là 10 ngày. Quá thời hạn đó, nếu có nhu cầu sử dụng tiếp tục, bạn đọc phải đến gia hạn; mỗi lần gia hạn được thêm 3 ngày và không quá 2 lần.

d. Sao chụp tài liệu trong Thư viện:

Bạn đọc được phép sao chụp tài liệu theo quy định của Thư viện.

e. Thời gian và số lượng bản sách cho tập thể mượn:

* Sách của kho luân chuyển phục vụ cơ sở:

+ Đối với các thư viện huyện, thành phố mượn tập trung: Cho mượn một lần 1.000 bản sách trong thời gian 6 tháng.

+ Đối với các đơn vị phường, xã, cơ quan, trường học ...: Cho mượn một lần 200 bản sách trong thời gian 3 tháng.

* Sách của kho mượn: Cho mượn một lần 30 bản sách trong thời gian một tháng.

4. Phí và lệ phí Thư viện

Bạn đọc phải trả phí cho các dịch vụ của Thư viện theo qui định của pháp luật về phí và lệ phí.

5. Xử lý vi phạm

Nếu bạn đọc vi phạm các qui định trong Nội quy này, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị một trong những hình thức xử lý sau:

a. Thu hồi Thẻ Thư viện tạm thời hay vĩnh viễn; xử phạt hành chính và bồi thường thiệt hại bằng hiện vật hoặc bằng tiền các trường hợp sau:

- Mượn tài liệu quá thời hạn quy định;

- Sao chụp trái phép tài liệu thư viện;

- Làm mất, hư hại, đánh tráo, chiếm dụng tài liệu và các tài sản khác của Thư viện;

- Vi phạm Nội quy Thư viện;

Mức phạt và bồi thường theo quy định của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hoá - Thông tin và các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này.

b. Trong trường hợp làm hư hại nghiêm trọng vốn tài liệu và các tài sản khác của Thư viện, người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

6. Đối với cán bộ Thư viện

- Phải chấp hành nghiêm mọi chế độ, quy định của Nhà nước đối với công chức, viên chức. Gương mẫu chấp hành Nội quy Thư viện.

- Phải phục vụ bạn đọc tận tình, chu đáo. Hướng dẫn bạn đọc tra tìm tài liệu. Nhắc nhở bạn đọc thực hiện đúng Nội quy của Thư viện.

- Phải kiểm tra thẻ khi bạn đọc có nhu cầu sử dụng tài liệu của Thư viện. Thực hiện đúng quy trình cho bạn đọc mượn sách, báo, tạp chí.

- Phải kiểm tra tài liệu khi bạn đọc trả, hoặc các trang thiết bị của Thư viện sau khi bạn đọc thôi sử dụng.

- Đối với các tập thể đến mượn sách phải chủ động tuyên truyền giới thiệu kho sách, hướng dẫn cách thức tra cứu, lập sổ mượn, sắp xếp và bảo quản sử dụng sách phục vụ tại cơ sở.

- Thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc, kiểm tra, thu hồi sách về đúng kỳ hạn.

7. Tổ chức thực hiện

Thư viện có trách nhiệm thông báo Nội quy tới tất cả bạn đọc. Cán bộ Thư viện và bạn đọc có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định trong Nội quy này./.

THƯ VIỆN TỈNH HÒA BÌNH

Liên kết web :
Đang online : 1
Hôm nay : 96
Tháng hiện tại : 12226
Tổng lượt truy cập : 1474576