Tổng quan về Thư viện tỉnh Hòa Bình

TOÀN CẢNH THƯ VIỆN TỈNH HÒA BÌNH

- Tên gọi chính thức: THƯ VIỆN TỈNH HÒA BÌNH

- Tên giao dịch quốc tế: HOABINH PROVINCIAL LIBRARY (HPL)

- Logo chính thức:

Logo Thư viện tỉnh Hòa Bình                

- Địa chỉ thư viện: Số 01 - Hai Bà Trưng - Phường Phương Lâm - TP. Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình

- Điện thoại: 0218 - 3852343

- Website : http://www.thuvienhoabinh.vn

Lịch sử  hình thành:

       Thư viện Tỉnh thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thành lập ngày 27 tháng 11 năm 1956, đến nay đã được hơn 55 năm. Trên nửa thế kỷ cùng với những đổi thay và phát triển của tỉnh Hoà Bình, hệ thống thư viện công cộng (HTTVCC) đã hình thành mạng lưới văn hoá đọc với nhiều hoạt động nề nếp và trở thành một trong những thiết chế quan trọng góp phần tạo nên diện mạo chung của Ngành Văn hoá - Thông tin, diện mạo của sự phát triển văn minh tại địa phương. Đó cũng là một trong những điểm sáng, điểm nhấn văn hoá, là niềm tự hào của không riêng gì đối với mỗi người làm công tác thư viện, làm công tác văn hoá mà còn của nhân dân các dân tộc Hoà Bình.

        Như vậy, tỉnh Hoà Bình đã có một Thư viện Tỉnh và hệ thống thư viện công cộng khá sớm không thua kém bất cứ địa phương nào trong cả nước. Hoạt động thư viện trong những năm qua đã nhận được sự ủng hộ, quan tâm giúp đỡ tận tình về mọi phương diện của lãnh đạo Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Vụ Thư viện, Thư viện quốc gia Việt Nam... của lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của các tổ chức, đoàn thể, ban, ngành, trong tỉnh... Đặc biệt sự tồn tại và phát triển không ngừng của HTTVCC tỉnh Hoà Bình còn nhờ vào một yếu tố cực kỳ quan trọng - đó là những tình cảm gắn bó và lòng khát khao tri thức của hàng chục nghìn thế hệ bạn đọc đã và đang hàng ngày đến với các phòng đọc của Thư viện.

Quá trình phát triển của Thư viện tỉnh Hòa Bình:

         Năm 1975, cùng với việc nhập tỉnh Hoà Bình với tỉnh Hà Tây thành tỉnh Hà Sơn Bình, Thư viện tỉnh Hoà Bình một phần được chuyển về thị xã Hà Đông nhập vào Thư viện tỉnh Hà Sơn Bình, một phần chuyển về Thư viện thị xã Hoà Bình.

       Cuối năm 1991, do yêu cầu của sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước tỉnh Hoà Bình được tái lập, thì đồng thời Thư viện Tỉnh Hoà Bình như các thiết chế văn hoá khác cũng được tái lập trên cơ sở của Thư viện thị xã Hoà Bình và một phần vốn sách của Thư viện Hà Sơn Bình chuyển về. Khi đó thư viện tỉnh chỉ có 4-5 người, cơ sở vật chất rất khó khăn với vốn sách ít ỏi trên 2 vạn bản. Từ năm 1991 đến năm 1997 phải di dời trụ sở 3 lần và 14 năm nay tạm thời ổn định ở trong một phần của Cung văn hoá tỉnh.

       Qua hơn 20 năm tái lập (1991 - 2012) HTTVCC tỉnh Hoà Bình đã có 1 Th­ư viện Tỉnh, 9 th­ư viện huyện và đội ngũ 24 cán bộ có trình độ chuyên môn khá vững vàng... Với vốn sách gần 20 vạn bản của trên một vạn đầu sách; trên 150 loại báo tạp chí Trung ư­ơng và trên 60 loại báo của các địa ph­ương trong cả nước, phần nào HTTVCC đã đáp ứng đ­ược nhu cầu học tập, nghiên cứu khoa học, giải trí cho các bạn đọc trong tỉnh. Hàng năm HTTVCC đã cấp mới đ­ược trên 3.000 thẻ, phục vụ trên 200.000 lư­ợt bạn đọc và gần 600.000 lượt sách báo luân chuyển. Chỉ với những con số đó có thể khẳng định HTVCC tỉnh Hoà Bình đã đóng góp công sức không nhỏ cho sự nghiệp nâng cao dân trí, đổi mới quê hư­ơng Hoà Bình.

        Riêng Thư viện Tỉnh Hoà Bình đã có vốn sách là trên 90 nghìn bản, trên 300 loại báo tạp chí. Mặc dù chỉ có 14 biên chế (từ năm 2005 trở về trước chỉ có 9 biên chế), kinh phí hạn hẹp (trung bình trên dưới 300 - 500 triệu đồng/năm), cơ sở vật chất thiếu thốn, trụ sở chưa ổn định nhưng vẫn tổ chức tốt việc phục vụ bạn đọc (kể cả ngày nghỉ thứ bảy), bình quân hàng năm tổ chức phục vụ được gần 600 buổi, cấp mới 1.200 thẻ, phục vụ 38.000 lượt bạn đọc với 130.000 lượt sách báo luân chuyển.

        Thư viện tỉnh Hoà Bình còn đặc biệt quan tâm tới việc chỉ đạo nghiệp vụ, khuyến khích động viên, hỗ trợ về mọi mặt để phát triển và nâng cao chất l­ượng phục vụ của mạng lư­ới văn hoá đọc tại cơ sở thông qua trên 50 tủ sách xã phư­ờng, 214 tủ sách pháp luật, 216 th­ư viện trường học, 190 điểm B­ưu điện văn hoá xã, 32 tủ sách phụ nữ (ở huyện Kim Bôi) với các phư­ơng thức phục vụ linh hoạt rất có hiệu quả như­: thay đổi trạm sách, hỗ trợ sách, luân chuyển hòm sách... trong các th­ư viện huyện và th­ư viện tủ sách cơ sở đã có gần 200.000 bản sách, hàng chục đầu báo tạp chí, hàng năm mở cửa trên 5.000 buổi, phục vụ 174.000 lượt bạn đọc với 420.000 lư­ợt sách báo luân chuyển.

        Trong những năm gần đây Thư viện tỉnh Hoà Bình đã làm tốt công tác chỉ đạo nghiệp vụ hệ thống thư viện công cộng và giúp đỡ cả về chuyên môn, vốn sách cho nhiều Thư viện, tủ sách trong hệ thống tiêu biểu như: Thư viện Trường PTTH Dân tộc Nội trú Hoà Bình, Thư viện Trường CĐSP Hoà Bình, Thư viện Trường Chính trị tỉnh, Thư viện Trường Trung cấp Y Hoà Bình, Thư viện Trường Công nhân kỹ thuật Việt - Xô, Thư viện Công an tỉnh, Thư viện - Điểm bưu điện văn hoá xã Tú Sơn (Kim Bôi)...và mới đây nhất là Thư viện Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên (trực thuộc Tỉnh Đoàn Hòa Bình)...

       Có thể khẳng định, Thư viện tỉnh Hoà Bình đã luôn năng động sáng tạo, tận dụng, phát huy khả năng hiện có và các nguồn lực để hoàn thành việc phục vụ những nhiệm vụ chính trị được giao với hiệu quả cao nhất. Xứng đáng là Thư viện đứng đầu, Thư viện trung tâm của HTTVCC tỉnh Hoà Bình.

Chức năng, nhiệm vụ chính của Thư viện Tỉnh:

       - Thư viện Tỉnh Hoà Bình là trung tâm tàng trữ ấn phẩm cuả tỉnh, Thư viện có nhiệm vụ xây dựng kho tàng di sản văn hoá thành văn trở thành kho tài liệu phong phú, đầy đủ và tiêu biểu nhất cuả Tỉnh.

       - Thư viện Tỉnh Hoà Bình có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại địa phương và nói về địa phương, các tài liệu trong và ngoài nước phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển địa phương về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

       - Là trung tâm luân chuyển tài liệu, cung ứng thông tin cho mọi thành phần người đọc trong toàn tỉnh. Thư viện có trách nhiệm giới thiệu, thông báo những tài liệu mới, những tài liệu cần thiết cho công cuộc phát triển địa phương, đồng thời tổ chức một hệ thống và những phương thức luân chuyển tài liệu, cung cấp thông tin hợp lý, đáp ứng một cách thuận lợi nhất mọi nhu cầu thông tin cuả xã hội.

        - Thư viện Tỉnh Hoà Bình là thư viện trung tâm, đứng đầu trong hệ thống Thư viện công cộng của tỉnh Hoà Bình có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn công tác nghiệp vụ và tham gia xây dựng hệ thống Thư viện huyện, xã, thư viện tủ sách cơ sở, xây dựng vốn tài liệu luân chuyển, tổ chức việc luân chuyển sách báo xuống các Thư viện huyện, thư viện xã, thư viện tủ sách cơ sở, tổ chức thư viện lưu động phục vụ nhân dân trên địa bàn, xây dựng phong trào đọc sách báo trong toàn tỉnh.

Trách nhiệm của các Phòng: 

Phòng Nghiệp vụ - Hành chính:

         - Có nhiệm vụ quản lý thẻ bạn đọc, xây dựng kế hoạch, tài chính - kế toán, thống kê - báo cáo, cung ứng vật tư cho hoạt động sự nghiệp và các hoạt động nội bộ của thư viện (quản lý hành chính, bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh, dịch vụ...).

         - Xây dựng vốn tài liệu thư viện (bằng nguồn ngân sách, nhận lưu chiểu, biếu tặng, tài trợ, trao đổi với các thư viện...). Thực hiện các chu trình xử lý kỹ thuật vốn tài liệu thư viện.

         - Xử lý và biên soạn ấn phẩm thông tin chọn lọc (lược thuật...), các loại thư mục. Hướng dẫn tra cứu và trả lời các thông tin về vốn tài liệu thư viện. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giới thiệu vốn tài liệu thư viện và các hoạt động thông tin tuyên truyền khác (giới thiệu sách, tác giả, Hội báo, thi đọc sách, thi kể chuyện...).

         - Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thư viện, quản trị mạng, quản lý bảo trì, bảo dưỡng máy tính và các trang thiết bị khác.

         - Xây dựng kho luân chuyển, tổ chức luân chuyển vốn tài liệu phục vụ cơ sở.

         - Hướng dẫn tham gia xây dựng mạng lưới thư viện, phòng đọc sách cơ sở; Hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thư viện trên địa bàn.

         - Bảo quản vốn tài liệu thư viện, chuyển dạng tài liệu, tu sửa, phục chế tài liệu bị hư hỏng, rách nát trong quá trình sử dụng hoặc do các nguyên nhân khác.

Phòng Công tác bạn đọc:

         - Có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ đáp ứng yêu cầu về sử dụng vốn tài liệu có trong hoặc ngoài thư viện thông qua phòng đọc tổng hợp, phòng đọc báo, tạp chí, phòng đọc địa chí, phòng đọc đa phương tiện, các phòng đọc chuyên biệt khác (phòng thiếu nhi, phòng đọc sách cho người khiếm thị...) và phòng mượn.

Vốn tài liệu: (Cập nhật 01/09/2012)

          - Tổng số sách: 75.044 bản sách.

          - Tổng số báo, tạp chí thiếu nhi (loại/số bản): 67/1bản

Kết quả phục vụ: (9 tháng đầu năm 2012)

          - Số lượt độc giả: 65.000

          - Tổng số độc giả có thẻ mượn đọc sách 1450

          - Số thẻ thiếu nhi 260

          - Tổ chức trưng bày 18 cuộc giới thiệu sách báo.

THƯ VIỆN TỈNH HÒA BÌNH

 

Liên kết web :
Đang online : 4
Hôm nay : 6
Tháng hiện tại : 7347
Tổng lượt truy cập : 909916