THƯ VIỆN HUYỆN KỲ SƠN

Ảnh: THƯ VIỆN HUYỆN KỲ SƠN

Địa chỉ: Khu 5 - Thị trấn Kỳ Sơn - huyện Kỳ Sơn - tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: 0218.3842013 - Email: thuvienkyson.hoabinh@gmail.com

1. Tổng quan (về huyện):

- Diện tích: 210,0809km2

- Số lượng xã, thị trấn: 09 xã, 01 thị trấn. 

- Dân số: 31.468 người

2. Về Thư viện:

- Ngày thành lập: năm 1970

- Diện tích sử dụng cho Thư viện: 50 m2. Có trụ sở riêng: Không

- Cơ sở vật chất: giá sách: 08 chiếc; tủ mục lục: 01; bàn ghế: 2 bộ (mỗi bộ 8 ghế); máy in: không

- Vốn tài liệu ban đầu: 1500 bản sách, báo.

- Đơn vị chủ quản:  Phòng Văn hóa và Thông tin

3. Về tình hình phát triển vốn tài liệu: (Cập nhật 24/9/2012)

- Tổng số sách hiện có: 7.300 bản

- Tổng số tạp chí: tạp chí gồm 7 loại. 

4. Phục vụ: (tính đến thời điểm 24/9/2012)

- Cấp thẻ: 50 thẻ.

- Lượt phục vụ: 2.103 độc giả.

- Luân chuyển sách, báo: 10720 lượt.

5. Ứng dụng CNTT: 

- Số máy tính hiện có: không

- Các loại máy móc khác phục vụ công tác Thư viện, phục vụ bạn đọc: không

- Phần mềm Thư viện: ISIS/DOS , WINISIS

6. Nhân sự: 

      

         Số lượng cán bộ: 01 người

         Họ và tên: Đinh Thị Nghĩ  - Chức vụ: viên chức

         Trình độ chuyên môn: Trung cấp

 

 

7. Thư viện xã - phòng đọc sách Cụm văn hóa xã: Không

8. Bưu điện Văn hóa xã:

- Tổng số: 9 điểm

- Số điểm đang hoạt động: bao gồm xã (phường, thị trấn): 9 điểm

- Xã Độc lập              - Xã Yên Quang           - Xã Phúc Tiến         

- Xã Dân Hạ              - Xã Hợp Thành           - Xã Phú Minh

- Xã Dân Hòa            - Xã Hợp Thịnh            - Xã Mông Hóa

9. Số thư viện trường học:

- Cấp 1: 11 thư viện        - Cấp 2: 10 thư viện                    - Cấp 3: 03 thư viện

Số thư viện trường học đạt chuẩn: 7 thư viện.

Số thư viện trường học đạt thư viện tiên tiến:10 thư viện.

Số thư viện trường học đạt thư viện xuất sắc:0 thư viện.

10. Số thư viện chuyên ngành (công an, bộ đội, khu Công nghiệp...) đóng trên địa bàn huyện: Không.

 

Nguồn: Báo cáo Thư viện huyện Kỳ Sơn

Liên kết web :
Đang online : 24
Hôm nay : 453
Tháng hiện tại : 14872
Tổng lượt truy cập : 1458839