Giới thiệu sách kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 – 20/5/2024)

           Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 – 20/5/2024) ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn trung ương, nhằm tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thư viện tỉnh Hòa Bình xin giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách “Bản chất cách mạng và khoa học của Đảng ta” do Nhà xuất bản Sự Thật xuất bản tháng 4 năm 1978. Cuốn sách được tác giả Đào Duy Tùng nghiên cứu dựa trên Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IV.

           Thắng lợi oanh liệt và trọn vẹn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mà đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đã hoàn toàn giải phóng Tổ quốc ta, làm cho Tổ quốc ta vĩnh viễn độc lập, thống nhất và đưa cả nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nhân tố quan trọng nhất, quyết định thắng lợi của cách mạng nước ta là sự lãnh đạo của Đảng với đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, tư chủ, đúng đắn và sáng tạo. Và sở dĩ Đảng ta lãnh đạo được nhân dân làm nên sự nghiệp vĩ đại ngày nay, chính là vì ngay từ đầu Đảng ta đã mang trong mình bản chất cách mạng và khoa học, thuộc tính căn bản nhất của một đảng Mác – Lê nin. Đảng ta tuân thủ và vận dụng một cách nghiêm túc những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lê nin vào công tác xây dựng Đảng, ở tinh thần cách mạng tiến công, kiên cường, hy sinh anh dung, tận tụy trung thành và năng lực hoạt động thực tiễn của các tổ chức của Đảng, của cán bộ, đảng viên.

Cuốn sách được trình bày với bố cục gồm 5 chương giúp bạn đọc tìm hiểu lý luận về xây dựng Đảng của Đảng ta.

Chương 1: Đảng ta đã vận dụng sáng tạo học thuyết xây dựng Đảng của chủ nghĩa Mác – Lê nin.

Chương 2: Bản chất các mạng và khoa học của Đảng ta.

Chương 3: Tính chất của Đảng và phương châm xây dựng Đảng

Chương4: Nhiệm vụ công tác tư tưởng hiện nay của Đảng

Chương 5: Một vài vấn đề về công tác xây dựng Đảng về tổ chức

Đã tròn một thế kỷ trôi qua kể từ ngày sinh của đồng chí Đào Duy Tùng, người đã tận tụy cống hiến cho cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, không chỉ công sức mà còn cả trí tuệ. Những trải nghiệm quý máu của đồng chí qua những cuộc kháng chiến trường kỳ của Đảng và nhân dân ta đã góp phần làm lên thành công cho cuốn sách “Bản chất cách mạng và khoa học của Đảng ta”. Cuốn sách như một tư liệu quý, bổ ích cho bạn đọc, đặc biệt là cán bộ, đảng viên. Sách hiện đang lưu giữ tại Thư viện tỉnh Hòa Bình. Kính mời bạn đọc tham gia tìm hiểu và đọc sách.

                                          Phòng Công tác bạn đọc - Thư viện tỉnh Hoà Bình 

Liên kết web :
Đang online : 3
Hôm nay : 173
Tháng hiện tại : 34630
Tổng lượt truy cập : 1442461