HỒ CHÍ MINH VỚI CUỘC ĐẤU TRANH VỀ QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA PHỤ NỮ

                                                                         

                                                           “Việt Nam phụ nữ đời đời

Nhiều người vì nước, vì nòi hy sinh

Ngàn thu rạng tiếng bà Trưng

Ra tay cứu nước, cứu dân đến cùng…”

                                                                                                  Phụ nữ, 9-1941.-Hồ Chí Minh toàn tập

Lời thơ vang lên ngợi ca hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, cùng đức hy sinh cao cả, tài năng và trí tuệ. Dưới chế độ phong kiến thực dân, người phụ nữ bị áp bức, bóc lột đến cùng cực, bị khinh rẻ, ngược đãi. Thân phận và địa vị của người phụ nữ bị trói buộc bởi các quan niệm đạo đức phong kiến và các luật pháp phi lý. Chính vì lẽ đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hun đúc một hoài bão lớn làm sao để phụ nữ nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng thoát khỏi sự bất công của xã hội và được bình quyền như nam giới. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người luôn đấu tranh để giải phóng phụ nữ, thực hiện quyền bình đẳng nam nữ và Người coi đó là một mục tiêu của cuộc cách mạng. Người đã để lại cho Đảng và nhân dân ta một di sản tư tưởng phong phú, trong đó có tư tưởng về quyền bình đẳng và sự tiến bộ của phụ nữ, những quan điểm về quyền bình đẳng của phụ nữ là sự tiếp thu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của dân tộc. Nhân kỷ niệm 92 năm ngày Phụ nữ Việt Nam, Thư viện tỉnh Hòa Bình giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách “Hồ Chí Minh với cuộc đấu tranh về quyền bình đẳng của phụ nữ” của tác giả Nguyễn Thị Kim Dung,qua đó giúp bạn đọc hiểu sâu hơn về những cuốn sách mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm, nghiên cứu, đấu tranh và viết về phụ nữ trong suốt cuộc đời cách mạng của Người.

          Ngoài cuốn sách trên, thư viện còn rất nhiều tác phẩm đặc sắc khác với nội dung phong phú viết về phụ nữ Việt Nam. Kính mời bạn đọc cùng tìm hiểu và đọc tại thư viện tỉnh Hòa Bình.

Đặng Thị Thủy- Thư viện tỉnh

Liên kết web :
Đang online : 3
Hôm nay : 192
Tháng hiện tại : 12322
Tổng lượt truy cập : 1474672