HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM 2022 CỦA THƯ VIỆN TỈNH HÒA BÌNH.

              Chiều  ngày 26 tháng 01 năm 2022, Thư viện tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị Cán bộ, công nhân viên chức năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Trưng, Phó giám đốc –Phụ trách , cùng đông đảo cán bộ, viên chức – người lao động Thư viện tỉnh

            Hội nghị đãthông qua các báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hộinghị Cán bộ viên chức năm 2021và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022, báo cáo tổng kết Công đoàn bộ phận thư viện tỉnh năm 2021và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, báo cáo công tác Ban thanh tra nhân dân,  Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022.

            Tại hội nghịcác ý kiến tham luận cùng đồng tình, nhất trí với các nội dung dự thảo báo cáo đượctrình bày trước Hội nghị. Bên cạnh đó đã khẳng định tiếng nói, vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong việcbảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho cán bộ viên chức - người lao động. Đồng chí Phó giám đốc phụ trách tập trung vào các công tác: Công tác giáo dục, chính trị tư tưởng cần tập trung nghiên cứu, triển khai và áp dụng triệt để việc thực hiệnChỉ thị  Nghị Quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước tuyên truyền vận động  viên chức tích cực tham gia các hoạt động trong công tác thư viện, có nhiều hoạt động, sáng kiến kinh nghiệm hay được áp dụng vào thực tiễn; phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Ban thanh tra nhân dân; phối hợp với Chính quyền chăm lo, cải thiện vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức – người lao động; xây dựng cảnh quan môi trường cơ quan văn hóa - xanh – sạch – đẹp – an toàn; tham mưu lãnh đạo thực hiện triệt để công tác đánh giá viên chức công bằng, công khai, đúng người, đúng việc, chặt chẽ, khách quan và thực hiện dân chủ trong trong tổ chức cán bộ, làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo…; làm tốt công tác phát triển đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

          Tại Hội nghịđạu diện Công đoàn và Chính quyền đã ký kết giao ước thi đuanăm 2022để khẳng định thêm sự gắn kết giữa tổ chức công đoàn và người người đứng đầu cơ quan. Phát động và đăng ký thi đua, cam kết phấn đấu 100% cán bộ viên chức Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 15% đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, 50% cán bộ viên chức có sáng kiến, giải pháp hữu ích, 90% gia đình cán bộ viên chức đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, cơ quan đạt danh hiệu “Cơ quan văn hóa”, Công đoàn bộ phận xuất sắc”, có 20% đoàn viên viên công đoàn xuất sắc, 100% cán bộ nữ đăng ký danh hiệu “Gỏi việc nước, đảm việc nhà”. 

Đồng chí: Nguyễn Mạnh Trưng –  Phó Giám đốc Phụ trách thư viện tỉnh và đồng chí Quách Thị Hà – Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận thư viện ký kết giao ước thi đuanăm 2022

Các đồng chí tham luận tại hội nghị cán bộ viên chức năm 2022

Liên kết web :
Đang online : 3
Hôm nay : 191
Tháng hiện tại : 12321
Tổng lượt truy cập : 1474671