TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC THƯ VIỆN

 

Trong 02 ngày, từ ngày 12 – 13/10/2021, Vụ thư viện chủ trì phối hợp với thư viện 63 tỉnh, thành phố (trong đó có Thư viện tỉnh Hòa Bình)  tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 Hội nghị tập huấn đã được thực hiện theo hình thức trực tuyến với các điểm cầu tại 63 tỉnh/thành. Thư viện tỉnh Hòa Bình tham dự Hội nghị có 100% các đồng chí lãnh đạo và CBVC, người lao động.

Nội dung Hội nghị được triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện Như Luật Thư việnngày 21 tháng 11 năm 2019;Nghị định số 93/2020/N0Đ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện, cụ thể:Quy định về hoạt động thư viện; quyền  và nghĩa vụ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thư viện; triển khai Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL ngày 22/9/2021 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các loại thư viện và thành lập thư viện. 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe tham luận của NXB Xây dựng đồng thời các đại biểu thư viện tỉnh tham gia thảo luận sôi nổi, đưa ra những thuận lợi, khó khăn cũng như những vướng mắc khi thực thi Luật Thư viện đi vào cuộc sống, giải đáp những thắc mắc trong triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện. Thông qua Hội nghị đã góp phần phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện đến các cán bộ quản lý, lãnh đạo và viên chức thư viện trong cả nước, qua đó tăng cường việc thực thi các quy định của Nhà nước mới ban hành trong lĩnh vực thư viện, nâng cao nhận thức và triển khai thi hành Luật thư viện.

   Hình ảnh trong hội nghị 

Người viết : Thành Công Thư viện tỉnh Hòa Bình 

Liên kết web :
Đang online : 14
Hôm nay : 171
Tháng hiện tại : 13641
Tổng lượt truy cập : 1089474