HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 CỦA THƯ VIỆN TỈNH HÒA BÌNH THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

             Sáng ngày 23 tháng 03 năm 2021, Thư viện tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị Cán bộ, công nhân viên chức năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Dịp, Bí thư chi bộ Thư viện tỉnh, cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức – người lao động.

            Hội nghị đã được nghe đồng chí Triệu Thị Lệ Thủy – Chủ tịch Công đoàn thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội  nghị Cán bộ viên chức năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021;đồng chí Quách Thị Hà – Phó Chủ tịch Công đoàn thông qua báo cáo tổng kết Công đoàn bộ phận thư viện tỉnh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;đồng chí Nguyễn Thị Phương – Kế toán thông qua báo cáo thu – chi ngân sách tài chính năm 2020, dự toán ngân sách năm 2021 và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021; đồng chí Hoàng Thị Thanh Huyền thông qua báo cáo công tác Ban thanh tra nhân dân.

Hội nghị được nghe 03 ý kiến tham luận cùng đồng tình, nhất trí với các nội dung dự thảo báo cáo mà các đồng chí đã trình bày trước Hội nghị. Bên cạnh đó đã khẳng định tiếng nói, vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đấu tranh, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho cán bộ viên chức - người lao động.Hội nghị  được nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư chi bộ tập trung vào các điểm: Công tác giáo dục, chính trị tư tưởng cần tập trung nghiên cứu, triển khai và áp dụng triệt để việc thực hiện Chỉ thị 05 và Luật viên chức; tuyên truyền vận động nhân viên tích cực tham gia các hoạt động trong công tác thư viên, có nhiều hoạt động, sáng kiến kinh nghiệm hay được áp dụng vào thực tiễn; phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Ban thanh tra nhân dân; phối hợp với Chính quyền chăm lo, cải thiện vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức – người lao động; xây dựng cảnh quan môi trường cơ quan văn hóa - xanh – sạch – đẹp – an toàn; tham mưu lãnh đạo thực hiện triệt để công tác đánh giá viên chức công bằng, công khai, đúng người, đúng việc, chặt chẽ, khách quan và thực hiện dân chủ trong trong tổ chức cán bộ, làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo…; làm tốt công tác phát triển đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

          Tại Hội nghị đã ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan và Chủ tịch Công đoàn để có thêm sự gắn kết giữa tổ chức công đoàn và người người đứng đầu cơ quan. Phát động và đăng ký thi đua, cam kết phấn đấu 100% cán bộ viên chức Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 15% đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, 50% cán bộ viên chức có sáng kiến, giải pháp hữu ích, 100% gia đình cán bộ viên chức đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, cơ quan đạt danh hiệu “Cơ quan văn hóa”, Công đoàn bộ phận xuất sắc”, có 20% đoàn viên viên công đoàn xuất sắc, 100% cán bộ nữ đăng ký danh hiệu “Gỏi việc nước, đảm việc nhà”, giới thiệu 01-02 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét bồi dưỡng đi học lớp nhận thức về Đảng.

Đồng chí: Bùi Văn Dịp – Giám đốc thư viện tỉnh và đồng chí Triệu Thị Lệ Thủy - Chủ tịch Công đoàn bộ phận thư viện ký kết giao ước thi đua năm 2021

Các đồng chí tham luận tại hội nghị cán bộ viên chức năm 2021

Liên kết web :
Đang online : 6
Hôm nay : 247
Tháng hiện tại : 15492
Tổng lượt truy cập : 1059241