GIẢI THỂ THƯ VIỆN HUYỆN ĐÀ BẮC TỈNH HÒA BÌNH

Thư viện Đà Bắc được UBND tỉnh Hòa Bình cho phép thành lập ngày 01 tháng 9 năm 2011 tại Quyết định số 1563/ QĐ- UBND về việc  Thành lập Thư viện huyện Đà Bắc. Biên chế dành cho Thư viện huyện được bố trí 01 biên chế  vừa làm lãnh đạo (Phó Giám đốc phụ trách Thư viện), kiêm luôn thủ thư, và các công việc hành chính khác…trụ sở được giao riêng cho 1 ngôi nhà cấp 4 tại …. Có tư cách pháp nhân riêng,  tài khoản lệ thuộc vào Trung tâm văn hóa, thể thao huyện Đà Bắc.

Qua quá trình hoạt động, do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan: Thông tin nghe, nhìn, mạng xã hội Face book, twiter, báo chí điện tử... việc đầu tư cơ sở, vật chất, kỹ thuật, bổ sung sách cho Thư viện…hết sức hạn chế nên hoạt động Thư viện huyện Đà Bắc không đạt được kết quả như mong muốn, độc giả hàng năm ngày càng thấp dần xuống.
Ngày 14 tháng 6 năm 2017 UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 1760/ QĐ-UBND Về việc giải thể Thư viên huyện Đà Bắc sáp nhập với Trung tam Văn hóa, Thể thao huyện Đà Bắc. 
Nội dung Quyết định cũng nêu rõ Thư viện huyện Đà Bắc chuyển toàn bộ biên chế, nhân sự, tài sản, tài chính của Thư viện huyện sang Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Đà Bắc quản lý; chỉnh lý và bổ sung thêm nhiệm vụ quyền hạn, xây dựng đề án vị trí việc làm của Trung tâm Văn hóa huyện.
Hiện nay hệ thống Thư viện công cộng tỉnh Hòa Bình có 01 thư viện tỉnh 11 thư viện huyện, thành phố. Trong đó có 02 thư viện trực thuộc UBND huyện: Thư viện huyện Cao Phong, Thư viện huyện Đà Bắc. 
Được thành lập mà hoạt động kém hiệu quả thì giải thể là đúng quy luật. Giải tán- sáp nhập quay trở lại Trung tâm Văn hóa, Thể thao của Thư viện huyện Đà Bắc đã đặt ra cho những cán bộ làm nghiệp vụ thư viện trên địa bàn toàn tỉnh phải trả lời được câu hỏi : Chúng ta cần phải làm gì và cố gắng như thế nào để hệ thống Thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh phát triển không ngừng, trở thành một thiết chế văn hóa không thể thiếu được trong hệ thống thiết chế văn hóa của huyện của tỉnh?  đừng để rồi có cũng như không.
                                   Lê Quốc Khánh- GĐ Thư viện tỉnh Hòa Bình.

Liên kết web :
Đang online : 6
Hôm nay : 539
Tháng hiện tại : 7718
Tổng lượt truy cập : 826098