Tháng 12/2015

 LỜI GIỚI THIỆU

         Hòa Bình là mảnh đất cội nguồn của dân tộc Mường nơi hội tụ của hồn thiêng sông núi, địa linh nhân kiệt, Với diện tích tự nhiên 4.608,7Km2 dân số trên 808.200 người , Hòa Bình là tỉnh có tiềm năng lao động dồi dào, tiềm lực kinh tế vững mạnh. Trong những năm qua, Hòa Bình liên tục đạt được những thành quả quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, theo định hướng mà Đảng và Bác Hồ đã đề ra trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và đổi mới đất nước.

        Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Thư viện tỉnh Hòa Bình đã có những đóng góp quan trọng vào việc tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá, phục vụ công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, quê hương. Hiện nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của thông tin, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người đọc/người dùng tin, Thư viện tỉnh Hòa Bình tiến hành biên soạn Thư mục “Hòa Bình qua báo chí Trung ương và địa phương” nhằm tìm kiếm, tập hợp tư liệu tiêu biểu từ các nguồn có tại Thư viện tỉnh và các kênh thông tin phản ánh về hoạt động thuộc nhiều lĩnh vực của tỉnh. Đây là một hoạt động chuyên môn nhằm phục vụ các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình, các nhà nghiên cứu và đông đảo bạn đọc trong và ngoài tỉnh nắm bắt thông tin về tình hình phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội tỉnh nhà.

          Thư mục “Hòa Bình qua báo chí Trung ương và địa phương” định kỳ mỗi tháng ra 01 số, vào ngày 15 hàng tháng. Thư mục được sắp xếp theo các nội dung sau:

        * Chính trị - An ninh - Quốc phòng.

        * Kinh tế - Khoa học kỹ thuật và Công nghệ.

        *  Pháp luật Văn hoá - Xã hội – Giáo dục – Y tế - Thể thao

         * Các lĩnh vực khác.

       Tư liệu trong thư mục được cập nhật thường xuyên, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để bạn đọc dễ tra cứu, tìm đọc. Do điều kiện về thời gian cũng như nguồn tài liệu liệu ở từng thời điểm có hạn, nên trong quá trình biên soạn thư mục không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Kính mong các đồng chí lãnh đạo, các nhà nghiên cứu và bạn đọc đóng góp những ý kiến bổ sung, sửa chữa để công tác biên soạn thư mục của chúng tôi ngày càng đạt chất lượng cao hơn.

       Thư mục “Hòa Bình qua báo chí Trung ương và địa phương” Tháng 12/2015 gồm các nội dung như sau:

I- CHÍNH TRỊ

0001. K.Y.M. 62,5% số doanh nghiệp FDI tổ chức hội nghị người lao động / K.Y.M. - Lao động. -17/12. - 2015.- Số 292.- tr.5

     Năm 2015, các cấp CĐ trong tỉnh chủ động tham gia có hiệu quả trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị CBCC, hội nghị NLĐ và đối thoại tại nơi làm việc.

0002. QUANG HIẾU. Hoà Bình: Năm 2016 giải quyết việc làm 15.800 lao động / Quang Hiếu. - Lao động. -19/1. - 2016.- Số 16.- tr.phụ lục

     Năm 2015, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 16.300 lao động, đạt 101,8%. Trong đó việc làm trong nước 15.970 người, xuất khẩu lao động 330 người.

0003. K.Y.M. LĐLĐ tỉnh Hoà Bình: Tư vấn cho 500 công nhân LĐ / K.Y.M. - Lao động. -24/12. - 2015.- Số 298.- tr.phụ lục

     Công tác tư vấn pháp luật, hỗ trợ NLĐ được LĐLĐ tỉnh thực hiện thường xuyên.

0004. TRƯƠNG HOÀNG. Sâu sát hơn cơ sở / Trương Hoàng. - Lao động. -31/12. - 2015.- Số 304.- tr.phụ lục

     Năm 2015, hoạt động CĐ trong tỉnh đã có chuyển biến, hướng mạnh về cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng người lao động, tham gia với các cấp, ngành giải quyết những vướng mắc trong thực hiện chế độ chính sách với người lao động.

0005.  Tin tức mọi miền. - tin tức. -16/1. - 2016.- Số 14.- tr.4

     Ngày 15/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp công dân định kỳ tháng 1/2016.

0006. K.Y.M. Tin vắn / K.Y.M. - Lao động. -18/12. - 2015.- Số 293.- tr.5

     Thực hiện chương trình "nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và NLĐ", các cấp CĐ tổ chức được 77 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 14.076 lượt CNLĐ nhằm nâng cao kiến thức pháp luật làm cơ sở để thực hiện tốt về quyền lợi và nghĩa vụ trong quan hệ LĐ.

0007. V.N. Tin vắn / V.N. - Lao động. -23/12. - 2015.- Số 297.- tr.5

     LĐLĐ tỉnh Hoà Bình: Các hoạt động xã hội từ thiện tiếp tục được triển khai thực hiện, vận động CNVCLĐ trong tỉnh nhiệt tình tham gia.

0008. V.N. Tin vắn / V.N. - Lao động. -31/12. - 2015.- Số 304.- tr.phụ lục

     LĐLĐ tỉnh Hoà Bình: Các cấp CĐ trong tỉnh đã tổ chức 17 lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác CĐ cho 1.198 cán bộ CĐCS.

0009. V.N. Tin vắn / V.N. - Lao động. -17/12. - 2015.- Số 292.- tr.phụ lục

     Năm 2015, LĐLĐ tỉnh đã phát 6.210 tờ gấp, tờ rơi về BHYT, BHXH, phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng chống HIV/AIDS cho 1.155 CNLĐ tại các huyện, Thành phố.

0010. V.N. Tin vắn / V.N. - Lao động. -15/12. - 2015.- Số 290.- tr.5

     Năm 2015, các cấp trong tỉnh tổ chức 33 hội nghị, hội thảo về ccông tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm, phòng, chống tệ nạn xã hội với 3.929 lượt người tham gia; 19 cuộc mít tinh với 867 người tham gia.

0011. P.V. Tiếng nói của dân / P.V. - Đại đoàn kết. - 2016.- Số Xuân 37-46.- tr.30

     Năm 2004, UBND tỉnh Hoà Bình có quyết định thu hồi 141,7 ha đất tại xã Lâm Sơn để giao cho Công ty CP đầu tư và du lịch Bạch Đằng thuế 50 năm thực hiện dự án làng văn hoá các dân tộc Hoà Bình. Sau nhiều năm xây dựng, chủ đầu tư cũng chỉ xây được chiếc biệt thự rồi bỏ hoang.

0012. L.MẾN. Trên từng cây số / L.Mến. - Văn hoá. -23/12. - 2015.- Số 2722.- tr.9

     Sau 2 năm thực hiện Đề án đầu tư hỗ trợ 36 thôn, bản khó khăn nhất của tỉnh Hoà Bình, tỷ lệ hộ nghèo chung giảm từ 60,9 % còn khoảng 45,6%.

0013. L.MẾN. Trên từng cây số / L.Mến. - Văn hoá. -16/12. - 2015.- Số 2719.- tr.9

     UBND huyện Mai Châu vừa tổ chức lễ công bố xã điểm Tòng Đậu đạt chuẩn NTM.

0014. L. MẾN. Trên từng cây số / L. Mến. - Văn hoá. -25/1. - 2016.- Số 2736.- tr.9

     Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh vừa quyết định phân bổ số tiền 390 triệu đồng từ quỹ "Vì người nghèo" cấp tỉnh cho 9 huyện, thành phố để hỗ trợ xây dựng 13 nhà "Đại đoàn kết" cho người nghèo, với mức hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà.

0015. K.Y.M. Tập trung cải thiện cuộc sống của người dân / K.Y.M. - Lao động. -25/12. - 2015.- Số 299.- tr.5

     Phong trào thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với phong trào "Hoà Bình chung sức xây dựng nông thôn mới" được các cấp CĐ, đoàn viên, NLĐ hưởng ứng.

0016. QUANG VƯỢNG. Vì mục tiêu an sinh / Quang Vượng. - Bảo hiểm xã hội. -21/1. - 2016.- Số 6.- tr.4

     Ngày 19/1, BHXH tỉnh Hoà Bình tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016.

0017. L. NGUYỄN - Đ. TIẾN. ám ảnh trốn trạm thu phí bảng đen lên các dự án / L. Nguyễn - Đ. Tiến. - Lao động. -23/12. - 2015.- Số 297.- tr.1+2

     Tỉnh lộ đi qua khu vực xã Tân Vinh, bao quanh thị trấn Lương Sơn tỉnh Hoà Bình bị cày nát vì xe tải trốn trạm thu phí BOT QL6.

II- KINH TẾ

0018. ĐỨC SƠN. Dự án "khủng" gây hoạ cho dân nghèo / Đức Sơn. - Đại đoàn kết. -20/12. - 2015.- Số 354.- tr.5

     Từ dự án Làng Văn hoá các dân tộc tỉnh Hoà Bình rồi biến thành dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng vui chơi, giải trí.

0019. P.V. Hoà Bình đạt hơn 104 triệu đồng/ha đất canh tác / P.V. - Nhân dân. -17/1. - 2016.- Số 22027.- tr.2

     Sau 2 năm thực hiện tái cơ cấu ngành trồng trọt, một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hoà Bình đã hình thành những vùng sản xuất tập trung mang tính hàng hoá như: vùng trồng cây ăn quả có múi, vùng trồng rau ăn lá, vùng trồng mía tím...

0020. KHÁNH THƯ. Nghèo bởi giao thông cách trở / Khánh Thư. - Dân tộc và phát triển. -15/1. - 2016.- Số 1169.- tr.5

     Xóm Kế, xã Mường Chiềng huyện Đà Bắc là một trong 36 xóm khó khăn nhất của tỉnh Hoà Bình. Xóm gồm 3 khu dân cư, nơi sinh sống của 71 hộ dân người Mường. Cả 3 khu dân cư của xóm nằm cách xa nhau, lại lọt thỏm giữa những sườn núi, đường giao thông đi lại vô cùng khó khăn.

0021. L.MẾN. Trên từng cây số / L.Mến. - Văn hoá. -28/12. - 2015.- Số 2724.- tr.9

     UBND huyện Kim Bôi vừa tổ chức công bố xã Kim Bình đạt chuẩn NTM.

0022. NHAN SINH. Trồng rừng theo hướng thâm canh - giải pháp xoá nghèo ở Hoà Bình / Nhan Sinh. - Công an nhân dân. -18/1. - 2016.- Số 3827.- tr.2

     5 năm qua công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình được tăng cường và đạt được nhiều kết quả tích cực.

0023. PHƯƠNG NGUYÊN. Xoá nghèo ở "bản ma ám" / Phương Nguyên. - Đại đoàn kết. -20/1. - 2016.- Số 20.- tr.5

     Là một thôn của xã Đồng Bảng huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình, thời gian trước bản Vắt được nhiều người ví như "bản ma ám". Những căn bệnh lạ đã đẩy người dân vào tình trạng đói nghèo. Nhưng ngày nay bản Vắt đã vươn lên, giảm nghèo nhanh chóng và quan trọng là đã xoá đi những ám ảnh về mê tín bấy lâu vây hãm người dân.

III- PHÁP LUẬT

0024. Q.S. 15 năm tù cho kẻ hiếp dâm trẻ em / Q.S. - Đời sống pháp luật. -28/12. - 2015.- Số 155.- tr.12

     TAND tỉnh Hoà Bình vừa tuyên phạt Xa Văn Pén (SN 1963, trú tại Mó La, xã Tu Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình) 15 năm tù về hai tội hiếp dâm trẻ em và giao cấu với trẻ em.


0025. ĐINH DỤNG. Bắt vụ vận chuyển 2,5 tấn lòng heo thối / Đinh Dụng. - Thanh niên. -15/12. - 2015.- Số 349.- tr.7

     Ngày 14/12 trên QL10, đoạn qua TP. Ninh Bình lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình phát hiện, thu giữ 4kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất đựng trong thùng các tông, giấu trên xe khách mang BS 28B - 001.62 chạy tuyến Hoà Bình - Nam Định.

0026. X.LĨNH, N.HẰNG. Cha già bàng hoàng khi chứng kiến hai con nằm bất động... / X.Lĩnh, N.Hằng. - Gia đình xã hội. -25/12. - 2015.- Số 154.- tr.13

     Nội dung như báo Công an nhân dân ra ngày 22/12, số 3800 trang 8 và báo Đời sống pháp luật ra ngày 23/12 số 153 trang 12, 13.

0027. ĐỖ TUẤN. Chồng dùng dao sát hại vợ rồi tự sát / Đỗ Tuấn. - Công an nhân dân. -22/12. - 2015.- Số 3800.- tr.8

     Ngày 21/12, Thượng tá Phạm Văn Tiện, Phó trưởng Công an TP. Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Quang Hưng SN 1986, trú tại tổ 31, phường Phương Lâm, TP. Hoà Bình về hành vi giết người.

0028. NHƯ HÙNG. Cán bộ Công an nhặt được của rơi, trả lại người mất / Như Hùng. - Công an nhân dân. -26/1. - 2016.- Số 3835.- tr.2

     Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình vừa nhận được thư khen của người dân bày tỏ lòng biết ơn, cảm phục khi nhận lại số tiền 20 triệu đồng từ các chiến sĩ Công an huyện Đà Bắc.

0029. HỒNG BÀI. Giải quyết khiếu tố gắn với thanh tra, kiểm tra / Hồng Bài. - Thanh tra. -15/1. - 2016.- Số 5.- tr.5

     Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình trong công tác thanh tra đã thông qua công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, từ đó làm cơ sở để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra đúng trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả.

0030. HỒNG BÀI. Không để khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp / Hồng Bài. - Thanh tra. -22/1. - 2016.- Số 7.- tr.6

     Không để xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, nhất là trước, trong và sau. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đó là nhiệm vụ trọng tâm mà Ngành Thanh tra tỉnh Hoà Bình đã triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu của năm 2016.

0031. NGUYỄN BÌNH. Lại hất cảnh sát lên nắp capô, bỏ chạy 30km / Nguyễn Bình. - Công an nhân dân. -28/1. - 2016.- Số 3837.- tr.8

     Ngày 27/1, cơ quan CSĐT Công an TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã khởi tố, tạm giam Trần Đức Vương (SN 1980), trú tại xã Xuất Hoá, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình về hành vi chống người thi hành công vụ.

0032. XUÂN LĨNH. Nghi vấn chồng ngáo đá sát hại vợ rồi tự vẫn bất thành... / Xuân Lĩnh. - Đời sống pháp luật. -23/12. - 2015.- Số 153.- tr.12+13

     Nội dung như báo Công an nhân dân ra ngày 22/12 số 3800 trang 8.

0033. LÊ PHONG. Những cuộc rượt đuổi nghẹt thở / Lê Phong. - Cảnh sát toàn cầu tuần. -15/12. - 2015.- Số 292.- tr.2+3

     Đã từ lâu, tuyến đường QL6 đi qua tỉnh Hoà Bình luôn "nóng" bởi những kẻ vận chuyển ma tuý. Cũng vì lý do đó, trách nhiệm trên vai cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát giao thông (PC67) - Công an tỉnh Hoà Bình càng nặng nề hơn khi là một trong những lực lượng chủ lực phối hợp vây bắt những kẻ vận chuyển.

0034. TUẤN NGHĨA, XUÂN ÂN. Sống trong sợ hãi cạnh mỏ đá / Tuấn Nghĩa, Xuân Ân. - Tiền phong. -21/12. - 2015.- Số 355.- tr.13

     Theo phản ánh của ông Nguyễn Viết Chiểu (68 tuổi ở xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, Hoà Bình). Hơn một năm nay, gia đình ông phải sống trong sợ hãi khi mỏ đá bên cạnh liên tục nổ mìn, đá bay tứ tung vào vườn.

0035. HƯƠNG PHAN. Tự khai thêm trọng tội / Hương Phan. - Pháp luật. -30/12. - 2015.- Số 364.- tr.9

     Nội dung như báo Đời sống pháp luật ra ngày 28/12, số 155 trang 12.

IV- VĂN HOÁ - GIÁO DỤC - Y TẾ - THỂ THAO

0036. PHẠM THỊ THẢO. "Ông vua cổ vật" xứ Mường / Phạm Thị Thảo. - Tạp chí thể thao. -15/12. - 2015.- Số 24.- tr.34+35

     Ông Bùi Thanh Bình hiện là Giám đốc Trung tâm bảo tồn phát huy di sản văn hoá Mường, cử nhân văn hoá, nhà nghiên cứu, sưu tầm văn hoá dân gian, dân tộc Mường. Trong giới sưu tầm cổ vật, nhiều người phong tặng ông danh hiệu "vua cổ vật".

0037. THẾ HOÀNG. Bài thuốc "rút ruột" giúp hàng ngàn người thoát khỏi bệnh trị / Thế Hoàng. - Khoa học đời sống. -18/12. - 2015.- Số 151.- tr.20

     Ông Đinh Công Xiên (xóm Bò, xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc, Hoà Bình) là người đang sở hữu bài thuốc "rút tuột" bí truyền, cứu giúp hàng ngàn người thoát khỏi bệnh trĩ.

0038. THẾ HOÀNG. Bài thuốc gia truyền 6 đời trị ngứa và lở loét nổi tiếng ở Mường Bi / Thế Hoàng. - Khoa học và đời sống. -20/1. - 2016.- Số 9.- tr.21

     Bà Đinh Thị Ăm (65 tuổi, xóm Cò, xã Tuân, huyện Tân Lạc, Hoà Bình) là truyền nhân đời thứ 6 của bài thuốc chuyên chữa các chứng bệnh ngứa, lở loét như: bệnh nấm đầu, nấm toàn thân, dị ứng, mề đay, ghẻ lở, hắc lào... nổi tiếng xứ Mường Bi.

0039. THẾ HOÀNG. Bài thuốc giúp "mẹ tròn con vuông" / Thế Hoàng. - Khoa học đời sống. -22/1. - 2016.- Số 10.- tr.18

     Ông Bùi Văn Nhin (SN 1955 xóm ải, xã Phong Phú, Tân Lạc, Hoà Bình) là thầy lang sở hữu những bài thuốc giúp cho việc sinh nở thuận lợi. Thuốc giúp cho bà bầu dưỡng thai, chống mất máu và khoẻ mạnh sau sinh, có thể đi làm việc ngay.

0040. TUẤN VƯƠNG. Bản Lác - Bức tranh yên bình vùng cao / Tuấn Vương. - Du lịch. -24/12. - 2015.- Số 52.- tr.11

     Là khu du lịch của người dân tộc Thái đen thuộc huyện miền núi Mai Châu, tỉnh Hoà Bình, bản Lác được thiên nhiên ban tặngcho vẻ đẹp hoang sơ mướt xanh như bức tranh thuỷ mặc nơi vùng cao yên bình.

0041. THANH THUÝ. Báo văn nghệ bế mạc trịa sáng tác truyện ngắn 2015 / Thanh Thuý. - Văn nghệ. -26/12. - 2015.- Số 52.- tr.2

     Sáng 19/12/2015, "Trại sáng tác truyện ngắn 2015" với chủ đề "Đất nước đổi thay - Con người đổi mới" do Tuần báo Văn nghệ, phối hợp với VHNT tỉnh Hoà Bình tổ chức đã bế mạc tại TP. Hoà Bình.

0042. T.HẰNG. Cho học sinh THCS nghỉ học nếu nhiệt độ dưới 7 độ C / T.Hằng. - Gia đình xã hội. -21/12. - 2015.- Số 152.- tr.12

     Cho học sinh THCS nghỉ học nếu nhiệt độ dưới 7 độ C đó là nội dung đáng chú ý trong hướng dẫn mới đây của Sở GD và ĐT tỉnh Hoà Bình.

0043. NGÔ THUỶ. Công an tỉnh Hoà Bình: Khám bệnh và cấp thuốc cho người nghèo / Ngô Thuỷ. - Công an nhân dân. -18/12. - 2015.- Số 3796.- tr.3

     Với chủ đề hướng về cơ sở "Chung tay vì cuộc sống cộng đồng", ngày 17/12 Công an tỉnh Hoà Bình phối hợp với Học viện CSND và Bệnh viện 19/8 Bộ Công an tổ chức chương trình tình nguyện khám bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân thuộc xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình.

0044. LINH PHƯƠNG. Cần 'nhiều cây chụm lá" / Linh Phương. - Lao động. -24/12. - 2015.- Số 298.- tr.phụ lục

     Kế hoạch liên kết phát triển du lịch vùng của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng gồm: Lào Cai, Yên Bái, Phó Thọ, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hoà Bình đã được triển khai từ năm 2008. Tuy nhiên kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng du lịch rất lớn của khu vực.

0045. LÂM MẾN. Giao lưu tết cổ truyền dân tộc Mông / Lâm Mến. - Văn hoá. -13/1. - 2016.- Số 2731.- tr.8

     Trường phổ thông DTNT THCS A Mai Châu vừa phối hợp với 2 xã Hang Kia, Pà Cò huyện Mai Châu tổ chức buổi giao lưu tết cổ truyền dân tộc Mông.

0046. N.ANH. Giải việt dã truyền thống Cúp Báo Hoà Bình 2015 / N.Anh. - Văn hoá, Thể thao và Du lịch. -3/12. - 2015.- Số 1155.- tr.14

     Ngày 28/11, tại TP. Hoà Bình, Sở VH,TTDL, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Hoà Bình phối hợp tổ chức Giải việt dã truyền thống Cúp Báo Hoà Bình lần XXIV năm 2015.

0047. K.HOÀN. Hoà Bình: Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" / K.Hoàn. - Văn hoá, Thể thao và Du lịch. -17/12. - 2015.- Số 1157.- tr.13

     Ngày 10/12, UBND tỉnh Hoà Bình tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" và 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

0048. NGUYỄN CÚC. Hoà Bình: Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động thể dục thể thao / Nguyễn Cúc. - Văn hoá, Thể thao và Du lịch. -3/12. - 2015.- Số 1155.- tr.15

     Ngày 27/11, UBND tỉnh Hoà Bình tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 16 của Chính phủ, về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020".

0049. BÌNH NGUYÊN. Huyền ảo Mai Châu / Bình Nguyên. - Quân đội nhân dân. -29/1. - 2016.- Số 19692.- tr.8

     Bí ẩn, hoang sơ. Có một thứ gì đó huyền ảo, xa vắng trong không gian rừng núi mênh mông khi đứng từ chân dốc đá trắng "cột cờ" của thị trấn Mai Châu (huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình).

0050. PHAN MAI HƯƠNG. Mùa cam Mường Thàng / Phan Mai Hương. - Văn nghệ. -19/12. - 2015.- Số 51.- tr.5

     Từ "Lễ hội cam - Cao Phong" cho ta thấy mùa trái chín ngọt ngào đang khởi đầu cho tương lai tươi sáng của vùng đất đồi núi, khi đã tìm ra con đường làm giàu. Người Mường Thàng làm giàu bằng trí tuệ và tình yêu gắn bó thiết tha sâu nặng với đất.

0051. HỒNG BÀI. Nỗi lo từ những bệnh nhân tâm thần / Hồng Bài. - Thanh tra. -11/12. - 2015.- Số 99.- tr.13

     Nội dung như báo Thanh tra ra ngày 8/12 số 98 trang 12.

0052. TỪ ÂN - HẠNH LÊ. Nỗi đau đọng lại sau những đứa trẻ "nuôi mãi không lớn" ở Hoà Bình / Từ Ân - Hạnh Lê. - Pháp luật. -27/12. - 2015.- Số 361.- tr.11

     ít năm trước, vùng đất Kim Bôi, Hoà Bình bỗng dưng thu hút sự chú ý của cả nước. Chua xót thay, sự nổi tiếng không phải vì kỳ hoa vi thảo lẩn khuyất trên vùng đất này mà bởi căn bệnh "nuôi mãi không lớn" của đám trẻ gầy yếu.

0053.  Phổ biến báo cáo kỹ thuật về phát triển sản phẩm du lịch khu vực 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. - Thể thao. -11/12. - 2015.- Số 48.- tr.11

     Báo cáo về phát triển sản phẩm du lịch khu vực dọc Quốc lộ 6 và lưu vực Sông Đà. Chỉ ra mười cụm sản phẩm ưu tiên gồm cụm TP. Hoà Bình và khu vực lâm cận.

0054. K.Y.M. Tin vắn / K.Y.M. - Lao động. -24/12. - 2015.- Số 298.- tr.phụ lục

     CĐ Giáo dục tỉnh Hòa Bình: 100 % CĐCS thành lập Ban nữ công quần chúng. Trong 5 năm qua, các cấp CĐ trong ngành đã nghiêm túc tổ chức thực hiện phong trào "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".

0055. NHAN SINH. Trưng bày chuyên đề "Nghề dệt vải truyền thống của người Mường Hoà Bình". / Nhan Sinh. - Tin tức. -30/1. - 2016.- Số 26.- tr.10

     Ngày 29/1 Sở VH,TTDL tỉnh Hoà Bình tổ chức khai trương phòng trưng bày chuyên đề "Nghề dệt vải truyền thống của người Mường Hoà Bình" tại Bảo tàng tỉnh Hoà Bình.

0056. VIỆT KHÔI. Từ vụ "cháy Nhà Lang" đến việc bảo tồn di sản trong cộng đồng / Việt Khôi. - Nhân dân. -20/12. - 2015.- Số 21999.- tr.1,7

     Ngày 4/12/2015, những cây cột đầu tiên đã được dựng tại Bảo tàng không gian văn hoá Mường tỉnh Hòa Bình để khôi phục Nhà Lang, ngôi nhà duy nhất còn lại của dòng họ Quan Lang vùng Mường Chậm, có tuổi đời hơn 100 năm, đã bị thiêu rụi trong một vụ cháy cuối năm 2013.

0057. HÀ NGUYỄN HUYẾN. Âm vang từ Sông Đà / Hà Nguyễn Huyến. - Văn nghệ. -19/12. - 2015.- Số 51.- tr.12+13

     Việc mở trại sáng tác của Tuần báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt nam là một sự kiện hết sức đặc biệt, mấy chục năm đến bây giờ mới được tổ chức lại, nhằm mục đích kết nối bạn bè và có những bản thảo tốt cho cuộc thi truyện ngắn kéo dài hai năm 2015 - 2017. Trại được mở vào 6/12/2015 và kết thúc sau 2 tuần.

0058. TRIỆU VĂN ĐỒI. Đêm Pà Cò / Triệu Văn Đồi. - Văn nghệ. -23/1. - 2016.- Số 4.- tr.5

     Người Mông ở Hang Kia, Pà Cò ăn tết trước so với tết Nguyên Đán một tháng. Đây cũng là thời gian giá rét nhất trong năm. ở độ cao xấp xỉ hai nghìn mét, mới gần 5h chiều mà Pà Cò đã chìm trong sương sẫm bảng lảng, mê dụ và lạnh giá.

0059. HỒNG BÀI. ẩm thực Tây Bắc - Độc đáo, hấp dẫn / Hồng Bài. - Thanh tra. -Tháng 1. - 2016.- Số Xuân.- tr.44

     Mân cỗ ngày tết của đồng bào Tây Bắc ít khi có thịt quay, giò, chả, nem, chủ yếu là các món nhà làm. Mỗi dân tộc có món ẩm thực riêng, cách pha chế riêng. Nhưng có chung một điểm đó là: Rất độc đáo, hấp dẫn.

BBT THƯ VIỆN TỈNH HÒA BÌNH
Liên kết web :
Đang online : 10
Hôm nay : 527
Tháng hiện tại : 14946
Tổng lượt truy cập : 1458913