Nhân sự - Tổ chức Đảng, Đoàn thể

 Cán bộ, nhân viên Thư viện tỉnh Hòa Bình

Số

TT

Họ và tên- Phòng

Chức vụ

Trình độ

 đào tạo

Địa chỉ Gmail

I

Lãnh đạo đơn vị
1

Bùi Văn Dịp 

Giám đốc

Đại học văn hóa Chuyên ngành Bảo tàng

 

2

Triệu Thị Lệ Thủy

Phó giám đốc

Đại học Văn hóa chuyên ngành Thông thư viện


II

Phòng Nghiệp vụ
1

Nguyễn T.Phuơng Loan
2

Nguyễn T. Thu Hằng (B)


Đại học Văn hóa Chuyên ngành Thông tin thư viện


3

Quách Thị Hà


Đại học Văn hóa Chuyên ngành Thông tin thư viện


4

Trần Thị Huờnghuongtranhb1804@gmail.com

5

Bùi Thị Thùy Trang

 

Đại học Sư phạm

Lịch sử

thuytrangtvhb@gmail.com

6

Vũ Thị Thu Huơng
III

Phòng Hành chính
1

Ngô Quốc Hoa

Trưởng Phòng2

Nguyễn Thành Công


Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – Thái Nguyên

thanhconghbcntt@gmail.com

3

Nguyễn Thị Phương

Kế To4

Nguyễn Công Thành 

Bảo vệIV

Phòng Công tác bạn đọc
1

Đinh Thị Ảnh

Truởng phòng

Đại học Sư phạm


2

Hoàng Thị Thanh Huyền


Đại học Văn hóa Chuyên ngành Thông tin thư viện


3

Nguyễn T. Thu Hằng (A)


Đại học Văn hóa Chuyên ngành Thông tin thư viện


4

Hoàng Thị Thúy Đông
5

Trần Thị Ánh

Hợp đồng 68

Trung cấp in


 

 

                       

Chi bộ Đảng: có 5 đảng viên

o Lê Quốc Khánh(Bí thư Chi bộ)

o Trần Thị Hồng Bích

o Ngô Quốc Hoa

o Đinh Thị Ảnh

Nguyễn Thị Thu Hằng B


- Công đoàn: Có 16 đoàn viên

Ban chấp hành công đoàn:

o Đ/c: Trần Thị Hồng Bích - Chủ tịch

o Đ/c:  : Đinh Thị Ảnh - Phó Chủ tịch

o Đ/c Vũ Thị Thu Hương- Ủy viên

- Chi đoàn: có 06 đoàn viên


o Nguyễn Thị Thu Hằng B - Bí thư Chi đoàn

o  Nguyễn Thành Công- Phó Bí thư

o Hoàng Thị Thanh Huyền

o Quách Thị Hà

o Trần Thị Hường

o Bùi Thị Thùy Trang

 

THƯ VIỆN TỈNH HÒA BÌNH


  

Liên kết web :
Đang online : 5
Hôm nay : 139
Tháng hiện tại : 1367
Tổng lượt truy cập : 844295