Tổng bí thư: Thanh niên mạnh dân tộc mới mạnh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ Khai mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X

Phát biểu khai mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X sáng nay (12/12), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc thanh niên về trách nhiệm của những người chủ đất nước trong tương lai.

“Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, thanh niên Việt Nam các thế hệ đã luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ hy sinh, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước”, Tổng bí thư nói.

“Trong tất cả các lĩnh vực, đã xuất hiện nhiều thanh niên tiên tiến, nhiều phong trào có ý nghĩa xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, lập thân lập nghiệp, giáo dục đạo đức lối sống, giúp đỡ người nghèo, ứng phó thiên tai lũ lụt…".

 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đề nghị các cấp, các ngành tin tưởng giao nhiệm vụ cho thanh niên

 

Đội ngũ cán bộ Đoàn đông đảo, trẻ trung, có trình độ chuyên môn đã và đang trở thành nguồn kế cận tin cậy của Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ ra những khuyết điểm hạn chế của công tác Đoàn trong thời gian qua: Đoàn chưa tạo được sự phát triển đồng đều ở các cấp, chưa phát huy được mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên, công tác giáo dục của Đoàn tuy rộng nhưng chưa sâu, chất lượng của nhiều đoàn viên chưa cao, việc đoàn kết tập hợp thanh niên trên một số lĩnh vực chưa hiệu quả.

“Một bộ phận thanh thiếu niên còn có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm đến tình hình đất nước, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời truyền thống dân tộc, trình độ học vấn của thanh niên nông thôn và dân tộc thiểu số còn thấp, tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên vẫn gia tăng và diễn biến phức tạp”, Tổng bí thư nói.

Tình hình đáng lo ngại này Đoàn có một phần trách nhiệm, ông Nguyễn Phú Trọng nói.

Tổng bí thư cho biết, đối với thế hệ trẻ, Đảng sẽ tạo điều kiện phát triển toàn diện, khuyến khích cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực…

Ông yêu cầu Đoàn nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn vai trò, vị trí của thanh niên và Đoàn trong thời kỳ mới. “Thanh niên là tiêu biểu cho sức mạnh dân tộc, thanh niên có mạnh dân tộc mới mạnh”, ông Nguyễn Phú Trọng nhắc lại nhiều tấm gương anh hùng dân tộc và lãnh tụ của Đảng ở tuổi thanh niên.

Trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước, thanh niên cũng luôn là lực lượng xung kích, sáng tạo, lập nhiều thành tích đáng tự hào.

“Trong công cuộc Đổi mới với đan xen cơ hội và thách thức, thanh niên vẫn là lực lượng xã hội to lớn, có tiềm năng hùng hậu, trình độ học vấn cao hơn, nhạy cảm với thời cuộc, giàu lòng yêu nước và có khát vọng đưa đất nước vượt qua nghèo nàn, lạc hậu”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

 

Dự Đại hội Đoàn toàn quốc có 999 đại biểu

 

Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng.

Tổng bí thư cũng nhắc nhở về tình hình chính trị - kinh tế - xã hội phức tạp trong nước và thế giới, nhiều yếu tố tác động tiêu cực đến suy nghĩ, tình cảm của thanh niên, đặc biệt là các thế lực thù địch đang tìm cách lôi kéo thanh niên.

Dẫn lời lãnh tụ cộng sản Lênin - “Nhiệm vụ của thanh niên là học”, Tổng bí thư mong muốn thanh niên Việt Nam có đủ bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, sức sáng tạo, phấn đấu vươn lên để đảm nhận trọng trách, xung kích đến những địa bàn gian khổ, khó khăn, tự rèn luyện để tìm lẽ sống cao đẹp…

Ông Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cấp, các ngành “tin tưởng giao nhiệm vụ cho thanh niên, tạo điều kiện cho thanh tự tin tham gia các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, trở thành những nhà lãnh đạo, quản lý, kinh doanh giỏi, những chuyên gia xuất sắc trên mọi lĩnh vực…” và thực sự là những tấm gương sáng cho thanh niên.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X với chủ đề "Hội tụ khát vọng dựng xây đất nước" và khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” sẽ diễn ra đến ngày 14/12.

Toàn văn Bài phát biểu của Tổng Bí thư tải về tại đây

Chung Hoàng - Ảnh: website Trung ương Đoàn

Liên kết web :
Đang online : 14
Hôm nay : 889
Tháng hiện tại : 4839
Tổng lượt truy cập : 1367325