THƯ VIỆN TỈNH HÒA BÌNH 

Chức năng - Nhiệm vụ 

         Chức năng :

1. Thư viện tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình, có chức năng xây dựng, xử lý, lưu trữ, bảo quản, kết nối và tổ chức khai thác, sử dụng tài nguyên thông tin phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

2. Thư viện tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

       Nhiệm vụ, quyền hạn

          Thư viện tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 11, Điều 38 và Điều 39 của Luật Thư viện và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

 1. Xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch phát triển trung hạn, ngắn hạn, hàng năm của thư viện tỉnh trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
 2. Phối hợp với phòng chuyên môn quản lý văn hóa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Ủy ban nhân ...
Cán bộ, nhân viên Thư viện tỉnh Hòa Bình

    I. Lãnh đạo đơn vị:

           Nguyễn Mạnh Trưng  - Phó giám đốcPhụ trách .

    II. Phòng Nghiệp vụ Hành chính :

 • Hoàng Thị Thúy Đông  - Phó Trưởng phòng 
 • Ngô Quốc Hoa
 • Nguyễn Thị Phương  - Kế toán
 • Hoàng Thị Thanh Huyền – Viên chức
 • Trần Thị Hường – Viên chức
 • Nguyễn Thành Công – Viên chức
 • Vũ Thị Thu Hương – Văn Thư
 • Nguyễn Đức Tài – Nhân viên
 • Trần Thị Ánh – Nhân viên

III. Phòng công tác bạn đọc:

 • Quách Thị Hà – Phó Trưởng phòng
 • Đặng Thị Thủy  – Thủ thư
 • Nguyễn Thị Phương Loan – Thủ Thư
 • Bùi Thị Thùy Trang – Thủ thư
 • Nguyễn Thị Thu Hằng – Thủ thư
 • Vũ Trần Thoa – Thủ Thư
 •  Lê Mai Anh – Thủ thư

Chi bộ Thư viện tỉnh

 • Nguyễn Mạnh Trưng (Phó bí thư Chi bộ)
 • Hoàng Thị Thúy Đông 
 • Ngô Quốc Hoa
 • Nguyễn Thành Công 
 • Vũ Trần Thoa 
 • Nguyễn Đức Tài
 • Quách Thị Hà 
 • Bùi Thì Thùy ...

(Từ 01/4/2022)Thư viện Tỉnh có tổng số 18 viên chức, lao động. Trong đó có 16 biên chế, 02 Hợp đồng theo Nghị định Số: 68/2000/NĐ-CP . Trình độ chuyên môn: 15 đại học, 02 trung cấp, 01 nhân viên kỹ thuật, 01 nhân viên hợp đồng ngắn hạn.

 1. Lãnh đạo thư viện tỉnh

         Thư viện tỉnh có 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc

         Giám đốc là người đứng đầu đơn vị, trực tiếp quản lý, điều hành, chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động của Thư viện trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

        Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc Thư viện tỉnh chỉ đạo một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Thư viện và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Thư viện vắng mặt, Phó Giám đốc Thư viện được Giám đốc Thư viện ủy quyền điều hành các hoạt động của đơn vị.

       Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luận, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh do Giám đốc Sở quyết định theo tiêu chuẩn ...

Thư viện Tỉnh Hoà Bình do UBND tỉnh thành lập, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch với 2 chức năng nhiệm vụ chính...
Liên kết web :
Đang online : 4
Hôm nay : 579
Tháng hiện tại : 14998
Tổng lượt truy cập : 1458965