Ẳm Ệt - sử thi dân tộc Thái Mai Châu

Nếu phân loại các vùng văn hoá thì Mường Mùn (Tức huyện Mai Châu - Hoà Bình) chính là một tiểu vùng nằm trong vùng văn hoá lớn Tây Bắc. Tiểu vùng văn hoá Mường Mùn có những đặc điểm chung cơ bản của vùng, đồng thời cũng nổi lên bản sắc riêng của mình. Trong phạm yi hẹp một tỉnh, vặn hoá Mường Mùn nghiễm nhiên tồn tại nổi bật, bên cạnh nển văn hoá Mường đồ sộ. Đó là tất cả đời sống vật chất và tinh thần của một bộ phận người Thái thiên di đến mở đất từ cuối thế kỷ 13.

Nói đến vãn hoá Thái Mường Mùn không thể không nói đến văn học nghệ thuật dân gian, một yếu tố cấu thành bản sắc. Văn học - nghệ thuật dân gian truyền thống vô cùng phong phú và đa dạng được lưu lại bằng hai hình thức: truyền miệng và bằng vãn bản chữ Thái, nhưng chủ yếu là truyền miệng qua các cuộc Mo, cuộc hát. Trường ca, dân ca trữ tình dài hàng nghìn câu được các ông Mo lớn truyển qua thế hệ các thầy mo, được trai gái nâng niu qua những đêm trăng tỏ đầu núi, những chiều mát trên nương, ngọn suối, những đêm thánh vắng bên khung

 

 

 


 

 


 

Liên kết web :
Đang online : 13
Hôm nay : 782
Tháng hiện tại : 4732
Tổng lượt truy cập : 1367218