Quốc hội Việt Nam - 70 năm hình thành và phát triển 1946 - 2016

Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6/1/1946 đã đi vào lịch sử dân tộc ta như một mốc son chói lọi, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ, mở ra một thời kỳ phát triển mới về thể chế chính trị ở Việt Nam.

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử cũng đánh dấu sự ra đời của Quốc hội Việt Nam, một thiết chế dân chủ, thiết chế trụ cột trong Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Lần đầu tiên trong lịch sử nước ta, tất cả các công dân từ 18 tuổi trở lên không phân biệt nam, nữ, giàu, nghèo, tôn giáo, chính kiến đã náo nức tham gia cuộc Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh tiếp tục đổi mới, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả và thực chất hơn; ngày càng khẳng định vững chắc vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội thảo khoa học Quốc hội Việt Nam – 70 năm hình thành và phát triển. Cuộc hội thảo diễn ra ngày 8/12/2015 tại Nhà Quốc hội, Hà Nội.

Và để góp phần giới thiệu rộng rãi kết quả của hội thảo, Thư viện tỉnh Ninh Thuận trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách: “Quốc hội Việt Nam – 70 năm hình thành và phát triển (1946 - 2016)” do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật tổ chức biên soạn và phát hành năm 2015.

Ngoài bài phát biểu khai mạc và tổng kết hội thảo của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, phát biểu đề dẫn của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, nội dung tài liệu còn được chia làm hai phần:

Phần thứ nhất: Các ý kiến phát biểu và thảo luận tại Hội thảo

Phần thứ hai: Các tham luận chuyên đề tại Hội thảo

Với độ dài 326 trang in trên khổ giấy 16cm x 24cm, cuốn sách đã tập hợp các ý kiến phát biểu và thảo luận, các bài viết của các vị lãnh đạo Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, qua các thời kỳ, các vị khách quý, các nhà khoa học, đại diện các bộ, ban, ngành hữu quan thảo luận, trao đổi, đánh giá nghiêm túc, khách quan những kết quả đạt được, những đóng góp to lớn của Quốc hội vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế, bất cập, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện tổ chức, hoạt động của Quốc hội trong những nhiệm kỳ tới.

Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu về Quốc hội Việt Nam. Sách hiện có tại Phòng Đọc Thư viện Tỉnh, số Đăng ký kho: VVĐ 7303

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Thành Công

Liên kết web :
Đang online : 5
Hôm nay : 534
Tháng hiện tại : 14953
Tổng lượt truy cập : 1458920